Skip to main content
Etusivu » Syöpä » Uudet hoitomuodot kohentavat myeloomaa sairastavien elämänlaatua
Myelooma

Uudet hoitomuodot kohentavat myeloomaa sairastavien elämänlaatua

myelooma
myelooma
Myelooman tavallisimpia oireita ovat luustokivut, väsymys ja toistuvat tulehdustaudit. Kuva: Getty Images

Mervi Putkonen

sisätautien ja kliinisen hematologian erikoislääkäri, LT, TYKS

Myelooma on veren ja luuytimen plasmasoluihin liittyvä syöpäsairaus. Yleensä myelooma on parantumaton, mutta nykyiset hoitomuodot hidastavat taudin etenemistä, pidentävät elinaikaa ja parantavat potilaiden elämänlaatua.

Myelooma on pääosin iäkkäiden syöpätauti, sillä joka kolmas potilas on yli 75-vuotias taudin toteamishetkellä.

– Tavallisimmat myelooman oireet ovat luustokivut, väsymys sekä toistuvat tulehdustaudit. Osalla potilaista tauti todetaan sattumalta esimerkiksi terveystarkastuksen yhteydessä. Myelooman toteamiseksi tarvitaan veri- ja virtsakokeita, kuvantamistutkimuksia sekä luuydinnäyte, TYKSissä työskentelevä sisätautien ja kliinisen hematologian erikoislääkäri, LT Mervi Putkonen kertoo.

Kehittyneet hoidot

Myelooman hoito on muuttunut merkittävästi viimeisen 20 vuoden aikana, kun epätarkasti vaikuttavien solusalpaajien tilalle ja rinnalle on tullut useita taudin avainkohtiin vaikuttavia lääkkeitä. Viimeisin käyttöön saatu lääkeryhmä ovat myeloomasoluihin kohdistuvat vasta-aineet.

– Potilaiden hoitotavoitteet ovat yksilöllisiä. Tautia hoidetaan erilaisin lääkehoidoin, joista tavallisimpia ovat niin kutsutut yhdistelmähoidot eli useamman eri lääkkeen samanaikainen käyttö. Osalle potilaista tehdään intensiivihoito, jossa muiden hoitojen tai yhdistelmähoitojen lisäksi annetaan oma kantasolujensiirre, Putkonen kertoo.

Yksittäisten potilaiden ennuste on hyvin vaihteleva, mutta myelooma on yleensä parantumaton sairaus. Nykyhoidoilla voidaan kuitenkin poistaa oireita, hidastaa merkittävästi taudin etenemistä sekä parantaa elämänlaatua ja pidentää elinaikaa, hän jatkaa.

Vertaistuesta voimaa

Syöpään sairastuminen on kova isku paitsi sairastuneelle, myös läheisille.

– Usein potilaat ovat tyytyväisiä, kun hoitojen aloituksen myötä kivut ja muut taudin aiheuttamat oireet saadaan kuriin. Ensiarvoisen tärkeää sairauden hoidossa ovat kuitenkin hyvä ja toimiva potilas-lääkäri-suhde, läheisten ihmisten tuki ja vertaistuki, sillä krooninen sairaus heikentää väistämättä potilaan elämänlaatua ja taudin luonnolliseen kulkuun kuuluu myös taudin pahenemisvaiheita, Mervi Putkonen tietää.

Halutessaan potilas voi saada hoitopaikan kautta keskusteluapua terveydenhuollon ammattilaiselta, mutta erityisesti vertaistuki on koettu tärkeäksi.

– Suomen Syöpäpotilaat ry:llä on valtakunnallinen Myelooma-potilasverkosto, jonka tarkoituksena on mahdollistaa myeloomapotilaille ja heidän läheisilleen tarvittavan tiedon ja tuen sekä vertaistuen saaminen. Isoimmissa kaupungeissa on myös paikallisia myeloomaa sairastavia vertaisryhmiä, mutta toki nyt korona-aikana tapaamisia on jouduttu rajoittamaan, Putkonen päättää.

Next article