Skip to main content
Etusivu » Lapsen terveys » Lasten yökasteluun liittyy vääriä uskomuksia – 10 myyttiä, joita vanhemmat pohtivat
Yökastelu

Lasten yökasteluun liittyy vääriä uskomuksia – 10 myyttiä, joita vanhemmat pohtivat

Kuva: Adobe Stock

Lasten yökasteluun liittyy useita vääriä uskomuksia. Esitimme lastenlääkäri Peter Csonkalle nämä 10 yleistä myyttiä, jotka liittyvät vahvasti lasten yökasteluun, sillä yökastelu on asia jonka kanssa useat vanhemmat painivat itsekseen, eikä apua usein viitsitä kysyä.

Yökastelu on psykologinen ongelma

Vastaus: Ei ole.
Yökastelu johtuu lapsen fysiologisesta kypsymättömyydestä. Jossain tilanteissa siihen voi liittyä psykologisia komponentteja, mutta primäärissä yökastelussa näin ei ole.  Jos lapsi on päivisin kuiva ja kastelee vain öisin, asiasta ei tarvitse olla kovin huolissaan.

Vaihtoehtoiset hoidot voivat auttaa yökasteluun

Vastaus: Eivät auta.
Yökastelun taustalla voi olla monta tekijää. Näitä ovat muuan muassa perimä, yöllinen virtsan liikaeritys, virtsarakon pieni koko, sikeäunisuus, rakkolihaksen yliärtyvyys ja aivorungon virtsaamista säätelevän keskuksen hidas kypsyminen. Vaihtoehtoiset hoidot eivät vaikuta lapsen fysiologiseen kypsymiseen, joten ne eivät myöskään poista yökastelua.

Vain juomattomuus vähentää lapsen yökastelua

Vastaus: Kyllä ja ei.
Lapsen iltajuomisen rajoittaminen vähentää yöllistä virtsaneritystä, mutta nesteen saannin rajoittaminen pitää ehdottomasti tehdä lääkärin ohjeiden mukaan, jotta lapsi ei sairastu nestehukkaan.

Lääkäristä ei ole apua yökastelun hoidossa

Vastaus: Kyllä ja ei.
Kaikki lääkärit eivät ole perehtyneet yökastelun hoitoon, mutta nekin lääkärit, joille yökastelun hoito on vierasta, osaavat ohjata lapsen ja tämän perheen eteenpäin yökastelun hoitoon perehtyneelle asiantuntijalle.

Kasteleva lapsi pitää herättää öisin pissalle

Vastaus: Ei.
Tutkimusten mukaan lapsen yöllinen herättäminen ei auta kuivaksi oppimisessa. Siitä voi kuitenkin olla apua siihen, ettei sänky kastu niin märäksi kuin se voisi kastua. Yökastelun hoidossa on käytetty jo vuosikymmeniä luontaisen kaltaista hormonivalmistetta, joka vähentää virtsan eritystä. Yökastelua voidaan hoitaa myös hälytinlaitteella, joka on kiinnitetty joko patjaan tai lapsen housuihin. Kun hälytin kastuu, se alkaa soida.

Ummetus voi aiheuttaa yökastelua

Vastaus: Kyllä.
Ummetus on yleinen yökastelun aiheuttaja. Jos suoli on täynnä ja toimii hitaasti, se voi painaa virtsarakkoa ja altistaa yökastelulle. Myös virtsatietulehdus tai rakenteelliset ongelmat voivat aiheuttaa yökastelua.

Jos vanhempi on ollut yökastelija, lapsi tulee kärsimään samasta vaivasta

Vastaus: Kyllä ja ei.
Yökasteluun liittyy vahva perinnöllinen alttius. Toisin sanoen, jos toisen ja molempien vanhempien fysiologinen kypsyminen on ollut lapsena hidasta, sama piirre voi periytyä lapselle.

Yökastelijoilla on poikkeuksellisen suuri virtsaneritys

Vastaus: Kyllä ja ei.
Joillakin yökastelijoilla yön aikaiset virtsamäärät ovat suuria ja ylittävät rakon enimmäistilavuuden. Tämä johtuu osittain siitä, että virtsan eritystä vähentävää hormonia, vasopressiinia, erittyy yöllä liian vähän. Kaikilla yökastelijoilla ei kuitenkaan ole virtsan liikaeritystä.

Vanhempien ja perheen kannustava ilmapiiri auttavat lasta hallitsemaan rakkoa

Vastaus: Kyllä.
Vanhempien on hyvä muistaa, että yökastelu ei ole sairaus. Lasta ei siis pidä syyttää tai syyllistää yökastelusta, vaikka se tuntuisi raskaalta. Kaikista tärkein yökastelun hoitomuoto on perheen tukeminen ja rauhoittelu. Jos lapsi on perusterve, vaiva paranee ajan kanssa.

Kaikki lapset ovat kouluikään mennessä kuivia

Vastaus: Ei.
Noin 10 prosentilla kouluikäisistä lapsista esiintyy yökastelua.

Next article