Etusivu » Kultaiset vuodet » Terveysteknologia mahdollistaa turvallisen kotona asumisen pidempään
Sponsoroitu

Palvelutarpeen arvioinnissa ja kotihoidon palveluja suunniteltaessa mietitään, miten teknologialla tuetaan itsenäistä kotona asumista.

– Teknologia ei korvaa tekeviä käsiä, mutta siitä on suuri apu hoitotyössä, Siun soten Arjen tukipalveluiden teknologiavastaava Aleksi Kaasinen toteaa.

– Asiakkaat ovat ottaneet teknologian, kuten lääkerobotit, todella hyvin vastaan. Suurille ikäluokille tekniikka alkaa olla jo tuttua, asiakkaat jopa vaativat teknologiaa osaksi hoitoa. Ja mitä pidempään pystytään varmistamaan kotona asuminen turvallisesti, sitä myöhemmin tarvitaan tehostettua hoitoa, Kaasinen muistuttaa.

Anna auttaa asiakasta ja hoitajaa

Kotihoidon hoitaja täyttää lääkeannostelurobotin apteekin toimittamilla annosjakelupusseilla, joten asiakkaalla ei tarvitse olla suurta lääkevarastoa kotona. Ja jos lääke jää ottamatta, se menee robotin lukittuun säilöön ja kotihoidolle lähtee hälytys.

– Evondos-lääkeannostelurobotilla saadaan osa asiakaskäynneistä siirrettyä tai korvattua kokonaan, mikä madaltaa ruuhkahuippuja. Helppokäyttöisestä Evondos-palvelusta tulee tärkeä osa arkea, robotti tukee asiakkaan omatoimisuutta sekä itsenäistä kotona asumista ja luo turvallisuutta. Evondos Anna -robotin videoyhteyden kautta etähoivan hoitaja soittaa kotihoidon asiakkaalle. Videoyhteyden aikana voidaan huolehtia lääkkeenotosta, tukea ruokailua ja lisäksi hoitaa monta muutakin asiaa. Kokemukset ovat olleet hyvin myönteisiä, sekä asiakkaat että hoitajat tykkäävät Annan käyttämisestä. Kun lääkkeenotto on hoidettu ilman että kotihoidon työntekijän tarvitsee ajaa paikan päälle sitä valvomaan, voidaan aika käyttää muuhun hoitotyöhön. Robottiin voidaan laittaa myös muita hoitoon liittyviä viestejä kuten muista laittaa illalla silmätipat tai huomenna on laboratorioaika, kertoo Kaasinen.

Evondos-lääkeannostelurobotti

• varmistaa asiakkaan lääkkeenhoidon toteutumisen oikea-aikaisesti, turvallisesti ja hygieenisesti.
• vapauttaa resursseja lääkehoidosta muuhun hoitotyöhön.
• tuo kustannustehokkuutta niin asiakkaille kuin organisaatiollekin.

teknologia

Katso video Evondos Anna -lääkeannostelurobotista

Next article