Skip to main content
Etusivu » Harvinaiset sairaudet » Harvinaistakin näkövammaa sairastava saa apua
Näkövammaisuus

Harvinaistakin näkövammaa sairastava saa apua

On tärkeää ohjata avuntarvitsijat varhain erityispalvelujen ja oikeiden apuvälineiden äärelle. Kuva: Getty Images

Matti Ojamo

tutkimuspäällikkö, Näkövammaisten liitto ry

Vaikka silmäsairauksien aiheuttamaa näkökyvyn alenemista ei voida estää, voidaan ihmistä auttaa, kun hänet ohjataan kuntoutus- ja muiden erityispalvelujen piiriin.

Joka kuudes näkövamma johtuu perinnöllisestä sairaudesta. Näkövammaisten liiton tutkimuspäällikkö Matti Ojamon mukaan yleisimpien perinnöllisten sairauksien lisäksi tunnetaan 80 vielä harvinaisempaa sairautta.

– Nämä sairaudet ovat usein luonteeltaan eteneviä, ja osa johtaa sokeuteen. Lääketiede ei voi ehkäistä näitä sairauksia tai parantaa syntynyttä näkövammaa.  

Ojamo muistuttaa, että ihmistä voidaan kuitenkin aina auttaa.

– On tärkeää ohjata avuntarvitsijat varhain kuntoutukseen sekä muiden erityispalvelujen ja oikeiden apuvälineiden äärelle.

Iäkkäiden osuus suuri

Suomen kaikista 55 000 näkövammaisesta yli 80 % on iäkkäitä.

– Puolet näkövammautumisista tapahtuu 83 vuoden jälkeen. Väestön ikääntyessä myös keskimääräinen näkövammautumisikä nousee, Ojamo sanoo. 

Harvinaiset, perinnölliset sairaudet ovat kuitenkin osalla jo syntyessä, ja ne havaitaan monesti vasta nuorella aikuisiällä. Ojamon mielestä on valitettavaa, että näkövammaisia pidetään usein sairaina. Vaikka näkövamman on voinut aiheuttaa sairaus, ihminen ei ole lopun elämäänsä sairas.

– Heillä on ollut jokin vamma, tapaturma tai sairaus, josta on jäänyt toiminnallista näköä haittaava vamma. Muuten he ovat terveitä – ja täysin työkykyisiä silloin, kun työtehtävät sopivat näkövammalle.

Next article