Skip to main content
Etusivu » Harvinaiset sairaudet » Harvinaiset sairaudet haastavat lääkehoitojen kehitystä
Sponsoroitu

Sanna Venetvaara

toimitusjohtaja, Takeda Oy

Kuvittele elämään merkittävästi vaikuttava sairaus, joka on vain viidellä suomalaisella. Sellaisten ja monien muiden hyvin harvinaisten sairauksien hoitoja kehittää lääkeyhtiö Takeda, jonka tuotekehityksessä keskitytään erityisesti pienten potilasryhmien auttamiseen.

Harvinaiset sairaudet ovat tyypillisesti haastavia ja moniongelmaisia. Niitä esiintyy kaikissa ikäryhmissä ja kaikilla lääketieteen erikoisaloilla. Suomessa jokin harvinaissairaus on noin 300 000–400 000 ihmisellä ja Euroopan tasolla noin 30 miljoonalla ihmisellä.

Harvinaisen sairauden diagnosointi on usein salapoliisityötä, jossa lääkäri tekee johtopäätöksiä kromosomi- ja geenitutkimusten sekä kliinisten oireiden perusteella. Diagnoosin tekemistä mutkistavat usein myös monet liitännäissairaudet tai rakennepoikkeamat, jotka saattavat liittyä perussairauteen tai olla omia itsenäisiä sairauksiaan.

Kaikkiin harvinaisiin sairauksiin ja oireyhtymiin ei ole vielä lääkkeitä, sillä osa sairauksista on diagnoosia tehdessä ainoita laatuaan.

Juuri näiden, marginaalisen pienien potilasryhmien parissa työskennellään Takedassa, jonka tavoitteena on kehittää uusia ja innovatiivisia lääkkeitä, jotka tukevat ja edistävät harvinaista sairautta sairastavien yksilöllistä hoitoa.

Yhteistyössä on voimaa

– Hyvin pienet potilasmäärät haastavat harvinaissairauksien lääkehoitojen kehittämistä. Monissa harvinaissairauksissa potilaiden määrä on niin pieni, että laajoja kliinisiä lääketutkimuksia on lähes mahdoton toteuttaa tai toteutukseen kuluva aika olisi hyvin pitkä. Tutkimusasetelmien osalta käytämmekin uusia ja innovatiivisia ratkaisuja. Avainasemassa harvinaissairauksien hoidon kehittämisessä on laaja yhteistyö tutkijoiden, hoitavan yksikön, potilaiden ja heidän läheistensä kanssa, Takedan toimitusjohtaja Sanna Venetvaara kertoo.

Hän korostaa yhteistyön ja verkostojen merkitystä sekä sairauden tautimekanismin tunnistamisessa että lääkehoitojen kehittämisessä.  

– Bioteknologian ja lääketeollisuuden toimijat, biopankit, erilaiset tautispesifiset ja muut terveydenhuollon rekisterit, viranomaiset, päättäjät ja lopulta maksajat muodostavat verkoston, jonka aktiivisella yhteistyöllä voidaan vaikuttaa uusien lääkehoitojen kehittämiseen harvinaissairauksiin sekä huolehtia, että ne ovat potilaiden saatavilla.

Venetvaaran mukaan Takedalle on tärkeää ymmärtää aidosti, mitä potilaat tarvitsevat lääkehoitojensa tueksi voidakseen paremmin.

– Etsimme jatkuvasti yhteistyömalleja, jotka kehittävät kestäviä ratkaisuja potilaille ja koko terveydenhuollolle. ​Tavoitteenamme on kumppanuus, jossa potilaat voittavat.  

Vastuullisesti, rehellisesti ja oikeudenmukaisesti

Takedan liiketoiminta perustuu rehellisyyteen ja oikeudenmukaisuuteen. Yrityksen päivittäistä toimintaa ohjaavat ydinarvot ovat kulkeneet matkassa aina Japanissa 240 vuotta sitten tapahtuneesta yrityksen perustamisesta lähtien.

– Takedan tavoitteena on terveyden edistäminen lääkeinnovaatioiden ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, jotta se pysyy ajan hermolla ja vastaa sekä yhteiskunnan että asiakkaiden odotuksiin, Venetvaara toteaa.  

Takeda huolehtii läpi linjan myös vastuullisuudesta. Se ulottuu yrityksen liiketoiminnan vastuullisesta johtamisesta ilmastonmuutokseen vaikuttavista tekijöistä huolehtimiseen sekä henkilöstön hyvinvointiin.

– Takedalaisuus tarkoittaa sitä, että organisaatiomme koostuu laajasta ja monimuotoisesta joukosta osaamista. Hierarkiamme on matala ja se näkyy avoimena vuoropuheluna läpi organisaation. Kannustamme henkilöstämme rohkeasti kokeilemaan uutta ja kehittämään itseään ammatillisella polullaan. Henkilöstön hyvinvointi on meille kaiken keskiössä, Venetvaara vakuuttaa.

Parempaa elämää harvinaisen sairauden kanssa elävälle

C-APROM/FI/TAKH/0081, 9.2022

Next article