Etusivu » Diabetes » Yksilöllisiä ratkaisuja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn
Diabeteksen hoito

Yksilöllisiä ratkaisuja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn

Tyypin 2 diabetes
Tyypin 2 diabetes
Uudessa T2D-DATA-hankkeessa tutkitaan, mitkä yksilölliset tekijät ennustavat diabetekseen sairastumisen riskiä ja elintapamuutoksiin sitoutumista. Kuva: Getty Images

Tyypin 2 diabetes olisi monessa tapauksessa ehkäistävissä terveellisiä elintapoja noudattamalla, eli kiinnittämällä huomiota erityisesti ravitsemukseen, liikuntaan ja uneen.

Elintapojen muuttaminen ja uusien tapojen ylläpito ei kuitenkaan ole helppoa, varsinkin kun elinympäristömme tuuppaa meitä pikemminkin toiseen suuntaan. Alun jälkeen motivaatio usein hiipuu ja elintavat palaavat entiselleen, varsinkin jos tehdään kovin suuria muutoksia, jotka eivät sovikaan omaan arkeen.

Digitaalisia palveluja hyvinvoinnin tukemiseen ja elintapasairauksien ehkäisyyn kehitetään kiivaasti. Tarjolla onkin jo monenlaisia mittareita ja sovelluksia, mutta niiden tehokkuudesta ei useinkaan ole näyttöä. Palvelujen parempi saatavuus ei myöskään yksin riitä, vaan niihin tulisi myös sitoutua pitkäjänteisesti. Nykyiset sovellukset eivät tunnista yksilön riskejä, tarpeita ja toiveita riittävän hyvin, eivätkä osaa mukautua niihin.

VTT:n, Itä-Suomen yliopiston ja THL:n tutkijat selvittävät uudessa, Suomen Akatemian rahoittamassa T2D-DATA-hankkeessa tilastollisia menetelmiä ja tekoälyä hyödyntäen, mitkä yksilölliset tekijät ennustavat sairastumisen riskiä ja elintapamuutoksiin sitoutumista, ja miten digitaalisilla palveluilla voitaisiin parhaiten tukea erilaisia ihmisiä saavuttamaan tavoitteensa.

T2D-Data-hankkeessa hyödynnetään aiemmin koottua dataa ihmisten riskitekijöistä, elintavoista ja hyvinvoinnista. DPS-tutkimuksessa, johon osallistui 522 korkeassa diabetesriskissä olevaa henkilöä, tiivis yksilöohjaus lähes puolitti sairastumisriskin keskimäärin 13 vuoden seurannan aikana. StopDia-hankkeessa taas noin 3000 ihmistä osallistui vuoden kestävään tutkimukseen, jossa heitä ohjattiin terveellisten tapojen muodostamiseen Pienet teot -digisovelluksen ja ryhmäohjauksen avulla. Pienten tekojen menetelmä vaikuttaa lupaavalta pysyvien elintapamuutosten tukemisessa, sillä se rakentaa isompia muutoksia pienten, omaan arkeen sovitettujen tekojen kautta.

Nyt tavoitteena on kehittää ja testata uusia yksilöllisiä, kustannustehokkaita palveluja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn osana kansallista omahoitojärjestelmää. Tutkimuksen tuloksena saadaan uutta tietoa ja ratkaisuja pysyvien elintapamuutosten tukemiseen ja sen myötä tuotetaan hyvinvointia ja säästöjä yhteiskunnalle.

Artikkelin ovat kirjoittaneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Jaana Lindström, VTT:n erikoistutkija  Elina Mattila ja Itä-Suomen yliopiston professori Jussi Pihlajamäki.

Next article