Skip to main content
Etusivu » Diabetes » Lämpökuvantamisesta apua diabetesta sairastavien jalkojen hoitoon
Diabeetikon jalkaongelmat

Lämpökuvantamisesta apua diabetesta sairastavien jalkojen hoitoon

diabetes
diabetes
Yksi lämpökuvantamisella tehtävän työn oleellisista tavoitteista on alaraajan amputoinnin ehkäiseminen. Kuva: Getty Images

Jorma Lahtela

osastonylilääkäri, Tampereen yliopistollinen keskussairaala

Diabetekseen liittyvät jalkaongelmat aiheuttavat paljon inhimillistä kärsimystä sekä kasvattavat terveydenhuollon kuluja.

Käypä hoito -suosituksen mukaan jalkavaivojen hoidattamisesta syntyy sairaalahoitopäiviä enemmän kuin mistään muusta diabeteksen liitännäissairaudesta. 

Diabetekseen liittyvät jalkaongelmat voivat olla esimerkiksi jalkaterän tai varpaiden virheasentoja tai erilaisia ihon rikkoutumia tai rakkuloita. Niihin voi kuulua myös kudosvaurioita ja haavoja.

– Aiemmin diabeetikon jalkojen vointia terveydenhuollossa seurattiin muun muassa käsin tunnustelemalla tai lämpötilojen pistemittauksen avulla. Nykyään on mahdollista saada pistemittausta laajempi kuva lämpökuvantamisella, kertoo Tampereen yliopistollisen keskussairaalan osastonylilääkäri Jorma Lahtela.

TAYS:ssa lämpökuvausta käytetään diagnostiikassa, hoidon seurannassa ja riskien ennaltaehkäisyssä diabeetikon jalkojen hoitamiseen liittyen.

Diabetesta sairastavan jalkaongelmia pitäisi ehkäistä sekä hoitaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Terveydenhuollon ammattilaisten tulisi ohjeistaa potilaita ja heidän läheisiään Käypä hoito -suositusten mukaisesti.

– Sopivien jalkineiden valinta on tärkeää, Lahtela lisää.

Lämpökuvantaminen voi tuoda merkittävää säästöä

Kansainvälisen lääketieteellisen julkaisun The Lancetin mukaan arviolta noin 15–20 prosenttia diabetekseen sairastuneista saa elämänsä aikana huonosti paranevan haavan jalkaan. Aiempi haava saattaa myös uusiutua helposti.

Lämpökuvantamisella voidaan tutkia tarkemmin haavoja ja jaloissa olevia paineriskejä. Kuvien perusteella on mahdollista tehdä tarvittavia korjauksia jalkineisiin ja arvioida niiden käytännön toimintaa.

– Lisäksi selvitämme lämpökuvantamisella jalkojen verenkiertoa, tulehduksia ja neuropatiaa.

Lämpökuvantamisella tehtävän työn oleellinen tavoite on ehkäistä alaraajan amputointi.

– Amputaatio heikentää elämänlaatua merkittävästi. Lisäksi, yhteiskunnan säästö on huikea, jos amputaatio voidaan välttää. 

Lämpökuvantamisjärjestelmä on ollut jo kolme vuotta TAYS:n haava-
polin käytössä, ja uusia tutkimuksia menetelmän käytön suhteen on käynnistynyt muillakin osastoilla.

Next article