Etusivu » Tulevaisuuden terveydenhoito » Hoiva-alan hyvinvoivat työntekijät
Sponsoroitu

Ikäihmisten itsenäisen elämän tukeminen ja hoidon mitoittaminen hoitotyöhön luodaan teknologialla. Hoitohenkilökunnan työhyvinvointia nostetaan omaehtoisella työn suunnittelulla, hoidettavien oikea-aikaisella hoidolla ja yhdessä olemisella.

Hoivatyön merkittävin ongelma ei ole resurssipula, vaan henkilökunnan työajan käyttäminen muuhun kuin itse hoivatyöhön. Työntekijöiden kuormittavuus on ennaltaehkäistävissä ihmiskeskeisellä teknologialla, joka valvoo ja seuraa muutoksia ikäihmisen arjessa.

– Työntekijöiden työkuormaa helpotetaan kätevästi SenioriTurvalla. Järjestelmä hälyttää puhelimeen heti, jos ikäihminen on vaikkapa kaatunut kotona tai huoneessaan palvelutalossa. Sensorit seuraavat henkilön liikkeitä tilassa, ja siinä havaittuja poikkeamia, toimitusjohtaja Pasi Nurmela Seniortekiltä kertoo.

SenioriTurvasta työnjohtamisen työkalu

SenioriTurva on samanaikaisesti työnjohtamisen työkalu kuin hoitajien työoloihin joustavuutta tuova teknologia, kun muuttuvat tilanteet ovat niin hoitajien kuin esimiehenkin tiedossa. Tilanteen arviointi ja avuntarpeen kohdentaminen älylaitteella antaa aikaa oikealle hoito- ja hoivatyölle. Työhön saadaan lisää aikaa keskinäiselle olemiselle ikäihmisten kanssa. Työn ja sen johtamisen luonne muuttuu oleellisesti.

Hoitohenkilökunnan työstä iso osa menee juoksemiseen paikasta toiseen. SenioriTurvan huoneistokohtaiset liiketunnistimet ja -anturit valvovat asukkaan olotilaa ja hälyttävät automaattisesti, jos henkilön tilassa tapahtuu poikkeamaa. Hoitohenkilökunta saa puhelimitse suoraan yhteyden huoneeseen ja näin pystyy arvioimaan tilanteen ja vaadittavan avun.

Kulunvalvonnalla voidaan rajata asukkaan liikkumisen aluetta, ja jos asukas poistuu määritellyltä alueelta, hälytys tulee oitis. Näin ikäihmisten itsenäinen, vapaa liikkuminen on turvattua vaikkapa rajatulla piha-alueella.

Kustannussäästöjä hoivatyöhön

SenioriTurva-järjestelmä oli mukana VTT:n Tupa-Turvatutkimushankkeessa vuosina 2010 – 2013. Tulokset osoittavat, että SenioriTurvan käyttö kaupungin hoivayksiköissä ja kotihoidossa toi kustannussäästöjä ja turvatumpaa asumista sekä vähensi hoitajilta rutiininomaista työtä. SenioriTurva-järjestelmällä kunnat saivat investoinnin takaisinmaksuajaksi hieman alle neljä vuotta.

– Ikäihmisten hoidossa kunnat ja kaupungit ovat ison kustannuserän edessä. Turvatusti tuettu, itsenäinen asuminen onnistuu kotona, kun vain on halua tehdä fiksuja päätöksiä. Siihen SenioriTurva on takuuvarma järjestelmä kotihoidon tukena ja hoivakodeissa. Paljonko yhteiskunta säästää, jos teknologialla ohjataan tekemään oikeita asioita ja työntekijätkin jaksavat työssään, Pasi Nurmela kysyy.

Kiinnostuitko ikäihmisten hoitoa helpottavasta työkalusta?

Seniortek on suomalainen turvallisuusalan korkean teknologian laitteiden kehittäjä ja palveluntoimittaja. Yhdistämällä teknologian ja muotoilun Seniortek rakentaa ihmisläheisiäratkaisuja turvalliseen elämään ja ympäristöön. Vuonna 2005 perustetulla yrityksellä on yli 10 patenttia.

Next article