Etusivu » Syöpä » Syövän geenianalyysi apuna yksilöllisten hoitojen kohdentamisessa
Sponsoroitu

Sofia Saari

tuotepäällikkö, Roche Oy

Rochen omistama Foundation Medicine on geenitutkimukseen ja geenianalyysipalveluihin erikoistunut yritys. Yksi sen innovaatioista on geenianalyysi, joka pystyy tunnistamaan muutoksia syöpäkasvaimen geeneistä ja voi auttaa löytämään yksilölliseen hoitoon vaikuttavia muutoksia kasvaimesta.

Syöpädiagnoosissa on yhä merkityksellisempää tietää, minkä tyyppisestä keuhko- tai rintasyövästä on kyse. Tieto syövän alatyypistä voi vaikuttaa mahdollisuuksiin hoitaa syöpää.

Tehokas tutkimus- ja kehitystyö ovat apuna syövän hoitamisessa nyt ja tulevaisuudessa.

Kaikkien syöpään sairastuneiden syöpä on erilainen ja syöpäkasvaimet ovat molekyylitasolla erilaisia. Uusien teknologioiden ja datan avulla yhä useampi syöpää sairastava voi saada yksilöllistä hoitoa syöpäsairauteensa.

– Syövän geenimuutokset tulisivat olla tiedossa mahdollisimman tarkasti jo ennen syöpähoitojen aloittamista. Näin syöpään sairastuneelle pystyttäisiin rakentamaan hänelle parhaiten sopiva, yksilöllinen hoitopolku, kertoo Rochen tuotepäällikkö Sofia Saari.

Yhteistyö tärkeää hoidon tasavertaisuuden vuoksi

Rochen Foundation Medicinen kehittämän geenianalyysin avulla pystytään tunnistamaan muutoksia syöpäkasvaimen geeneissä. Esimerkiksi keuhkosyövässä tiedetään jo useita muutoksia. Lääkäri arvioi geenianalyysin käyttöä kunkin potilaan osalta yksilöllisesti.

Palvelu perustuu maailmanlaajuiseen, tällä hetkellä yli 400 000 testattua syöpää sisältävään tietokantaan. Saari toteaa, että tulevaisuudessa moniammatillisen Molecular Tumor Board (MTB) -kokoustoiminnan toivotaan yleistyvän, jotta asiantuntijat voivat yhdessä tulkita geenianalyysien testituloksia entistä tarkemmin ja kokonaisvaltaisemmin.

– Yhteistyö mahdollistaa palvelun tuomisen mahdollisimman monen saataville tasavertaisesti. Tarkoituksena on, että geenianalyysin avulla lääkäri saisi hoitamansa potilaan syövästä enemmän yksilöllistä tietoa. Lisäksi myös tutkimuspuolella on ollut näkyvissä hienoa yhteistyötä.

Geenianalyysi apuna diagnostiikassa ja täsmälääkehoidon sopivuuden arvioinnissa

Kattava geenianalyysi saattaa auttaa lääkäriä arvioimaan, sopisiko jokin olemassa olevista täsmälääkehoidoista tietyn syöpäkasvaimen hoitamiseen. Kaikkiin syöpätauteihin ei ole vielä olemassa täsmähoitoa, mutta kehitteillä on paljon uusia täsmälääkkeitä. Tehokas tutkimus- ja kehitystyö ovat apuna syövän hoitamisessa nyt ja tulevaisuudessa.

– Tavoitteenamme on tukea yksilöllisten hoitopolkujen kehittymistä valtakunnallisesti. Uusien innovatiivisten mahdollisuuksien luominen yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten, potilaiden ja päättäjien kanssa on ensisijaista. Tarvitsemme moniammatillista yhteistyötä, jotta voimme tukea yhdessä tasavertaista, yhdenmukaista ja yksilöllistä terveydenhuoltoa, Saari kertoo.

Tutkimusmenetelmät ja lääkehoidot kehittyvät jatkuvasti. Kehityksestä kertoo muun muassa se, että syöpägeenejä pystytään nykyään analysoimaan verestä, jos kudosnäytteen ottaminen ei ole mahdollista.

– Next Generation Sequencing (NGS) -geenianalyysitekniikkaa hyödynnetään tällä hetkellä syöpien lisäksi harvinaissairauksien ja tartuntatautien diagnosoinnissa ja hoidossa. Geenianalyysin yhdistämisessä muuhun diagnostiikkaan ja yksilöityihin hoitopäätöksiin on olemassa laajat mahdollisuudet. Potilaan ja hänen sairautensa kannalta hoidon aloittamisen ajankohdalla voi olla ratkaisevan suuri merkitys, Saari
päättää.

Apua syöpämuutosten tutkimiseen

Lue lisää osoitteesta: syovangeenit.fi ja Facebookista Foundation Medicine Suomi.

M-FI-00002116 – M-FI-0000238

Next article