Etusivu » Neurologiset sairaudet » Kuntoutus auttaa aivovammaoireisiin
Sponsoroitu

Aivoihin kohdistunut ulkoinen voima iskun tai törmäyksen seurauksena voi aiheuttaa aivotoimintojen häiriöitä ja aivojen vaurioita eli aivovamman. Suomessa yleisin aivovamman syy on kaatuminen. Muita syitä ovat liikenneonnettomuudet, työ- ja vapaa-ajan tapaturmat ja pahoinpitelyt.

Vuosittain diagnosoidaan pääosin työikäisillä noin 20 000 uutta aivovammaa, joista 1000 luokitellaan vakavuudeltaan vaikeiksi ja 4000 keskivaikeiksi. – Aivovammat saattavat olla tätäkin yleisempiä, sillä varsinkaan lieviä tai keskivaikeitakaan aivovammoja ei aina pystytä diagnosoimaan, arvioi neurokirurgian erikoislääkäri Seppo Juvela Validia Oy:n Aivovammapoliklinikalta. 

Aivovamma voi aiheuttaa ohimeneviä tai pysyviä tiedonkäsittelykyvyn eli kognitiivisten toimintojen, käyttäytymisen ja tunteiden sekä vireyden ja unen säätelyn häiriöitä. Tällaiset aivojen toimintakykyyn aiheutuneet neuropsykologiset häiriöt voivat jäädä hoidossa taka-alalle tai toteamatta.

– Näistä vammoista toivuttaessa tulee varsin usein myöhemmin ilmi, että potilas ei pärjääkään arkiympäristössä tai työssä kuten ennen. Hänellä saattaa ilmetä esimerkiksi normaalista poikkeavaa väsymystä, muistiongelmia, virhealttiutta, keskittymisvaikeuksia tai oman toiminnan ohjauksen ongelmia kuten aloitekyvyn vaikeutta, Juvela kertoo.

Aivovamman aiheuttama toimintakyvyn haitta saattaakin selvitä vasta vuosien seurannassa työ- ja arkielämässä. 

Päämäärä arjen sujuvuudessa

Kansainvälinen tieteellinen tutkimusnäyttö tukee vahvasti aivovammakuntoutuksen vaikuttavuutta ja merkitystä. Validian kuntoutusjaksot suunnitellaan mittatilaustyönä yksilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti. Kuntoutusohjelma laaditaan siten, ettei se ole liian kuormittava ja kuntoutuja itse kokee sen hyödylliseksi. Intensiivistä kuntoutusta voi olla jopa 6 tuntia päivässä ja lisäksi kuntosaliharjoittelua. Kuntoutus voi toteutua myös avokuntoutuksena kotoa käsin. 

Pitkällä aikajänteellä ratkaisevaa on kognitiivisen, psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen ja toimintakyvyn heikkenemisen ehkäiseminen. Vakavankin aivovamman jälkeen päämäärä on jokapäiväisessä elämässä välttämättömistä ja itselle merkityksellisistä toiminnoista selviytyminen.

– Kuntoutustarve voi jatkua toimintakykyä ylläpitävänä vuosikymmeniä, varsinkin, jos vamma on vakava. Aivovamman haitta voi iän myötä nousta ilman riittäviä kuntoutustoimenpiteitä, summaa Juvela.

Kuntoutusta ihmistä kuunnellen

Tilaa uutiskirje!

Pysy ajantasalla ajankohtaisimmista aiheista ja uusimmasta sisällöstä!

Next article