Etusivu » Kultaiset vuodet » Robotti auttaa ylläpitämään toimintakykyä
Sponsoroitu

Helsingin kaupungilla digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto on mahdollistanut sen, että hoitajat pystyvät keskittymään omaan erikoisosaamiseensa.

– Digitaalisia ratkaisuja ei käytetä ainoastaan tulkemaan hoitajien työtä ja tekemään rutiinitehtäviä, vaan ne ovat myös asiakkaiden kuntoutumisen tukena mahdollistaen omaehtoista elämää. Muistisairaan näkökulmasta eläminen omassa kodissa, tutussa huonejärjestyksessä ja omien tavaroiden ympäröimänä tukee pärjäämistä. Kotona asumisen turvallisuutta voidaan tukea erilaisilla teknologisilla ratkaisuilla, Helsingin kaupungin kotihoitopäällikkö Sanna Numminen painottaa.

Lääkeannostelurobotti tuo päivään ryhtiä

– Erityisesti muistisairaalle on tärkeää, että hän saa tehdä asioita itse. Lääketurvallisuus on tärkeää, mutta niin on itsenäisyyskin. Mahdollisuus tehdä päätöksiä ylläpitää toimintakykyä, muillakin kuin muistisairailla. Lääkeannostelurobotin avulla varmistetaan, että oikeat lääkkeet otetaan oikea-aikaisesti, Numminen sanoo.

Lääkerobotin käyttöönotossa on usein hoitaja mukana lääkkeenannon aikana. Samalla rakennetaan aamutoimien kokonaisuutta – ensin otetaan lääkkeet, sitten syödään aamupala. Robotti antaa lääkkeet aina tiettyyn aikaan, jolloin lääkkeenoton ympärille voidaan ketjuttaa rutiineja, automaatti auttaa arjen hallinnassa.

– Ennen Evondos-lääkeannostelupalvelun aloittamista hoitaja katsoo yhdessä asiakkaan kanssa videon palvelusta ja robotista. Video tuo ihmisten kaipaamaa konkretiaa. Myös omaisille voidaan lähettää linkki videoon, kertoo Numminen.

Sanna Numminen listaa Evondos-palvelun hyötyjä:

• Asiakas voi ottaa lääkkeet oman aikataulunsa mukaisesti, se mahdollistaa omatoimisuuden ja omannäköisen arjen, kun asiakas ei ole riippuvainen hoitajan aikatauluista.
• Lääkkeet tulee otettua aina oikeaan aikaan. Koska lääkkeet ovat lukitussa lääkesäiliössä robotin sisällä, ei voida ottaa väärää lääkettä tai epähuomiossa useampaa annosta.
• Automaatti mahdollistaa kotihoidon fyysisten käyntien priorisoinnin, sillä lääkerobotti on vaihtoehtoinen toteutustapa hoitajan käynnille.

Katso video Evondos-lääkeannostelurobotista:

Next article