Osteoporoosi ja sen aiheuttamat murtumat ovat todellinen kansaterveyshaaste, sillä puolet kaikista murtumista Suomessa, eli noin 40 000 murtumaa/vuosi, on osteoporoosimurtumia.

Osteoporoosi on pitkälti ikääntymiseen ja elintapavalintoihin liittyvä sairaus. Kansainvälisen Osteoporoosiliiton (IOF) julkaiseman tieteellisiin tutkimusraportin mukaan luun huippumassasta 20-40 % selittyy elämäntavoilla, joten osteoporoosin ehkäisy omin voimin on mahdollista.

"Osteoporoosi on pitkälti ikääntymiseen ja elintapavalintoihin liittyvä sairaus"

Osteoporoosi liittyy myös moniin lääkehoitoihin ja sairauksiin. Reumasairaudet ovat yksi näistä sairauksista. Reumasairaudet voivat esimerkiksi rajoittaa liikkumista, jolloin lihasten ja luun terveyttä tukeva ja niitä vahvistava liikuntarasitus puuttuu ja osteoporoosi voittaa alaa. Reuman hoidossa suun kautta annosteltavat kortisonivalmisteet (glukokortikoidit) pienentävät luun tiheyttä heikentäen luun kestävyyttä ja lisäten murtumavaaraa. Glukokortikoidilääkityksen aiheuttaman merkittävän osteoporoosi- ja –murtumavaaran takia jokaisen glukokortikoideja käyttävän reuma- ja muita sairauksia potevan potilaan hoidossa tulee selvittää osteoporoosivaaran suuruus ja aloittaa toimet osteoporoosin torjumiseksi.     

Luulääkettä käyttävän henkilön on syytä aina muistaa, että luulääke toimii parhaiten silloin, kun luun rakentamiseen tarvittavien kalsiumin ja D-vitamiinin riittävä saanti on turvattu. Kalsiumia tarvitaan 1-1,5 g/päivä ja D-vitamiinia niin, että elimistön mitattu D-vitamiinipitoisuus on 75-120 nmol/L kalsidiolia.

Jos osteoporoosiasia kiinnostaa lukijaa tai on ajankohtainen, tervetuloa valtakunnallisille Suomen Osteoporoosiyhdistyksen järjestämille kymmenensille opinto- ja virkistyspäiville 14-16.6.2017 Heinolaan ja/tai liity Suomen Osteoporoosiyhdistyksen jäseneksi. Molemmista lisää tietoa yhdistyksemme kotisivuilla osoitteessa suomenosteoporoosiyhdistys.fi