Osteopatia sopii kaiken ikäisille läpi koko elämänkaaren. Siinä on tavoitteena tukea kehon luontaista pyrkimystä tasapainoon. Tähän tavoitteeseen päästään keskittymällä oireiden sijaan niiden taustalla olevaan syyhyn sekä tukemalla paranemisprosessia.

Osteopaattinen hoito voi olla ehkäisevää, parantavaa, lieventävää tai rinnakkaishoitoa. Osteopaatti voi toimia yhteistyössä esimerkiksi hoitavan lääkärin kanssa. Jos asiakkaan vaiva vaatii muun terveydenhuoltoalan ammattilaisen hoitoa, osteopaatilla on osaaminen ja velvollisuus ohjata asiakas eteenpäin.

Tyypillisesti osteopaatilta haetaan apua tuki- ja liikunta-elimistön vaivoihin.

– Lisäksi urheiluvammat, raskauden ajan muutokset, raajojen puutuneisuus, jäykkyys, arpikudosten käsittely, stressi, rajoittuneet liikerajat sekä toiminnalliset vaivat, kuten ruoansulatusvaivat tai hengitykseen liittyvät vaivat ovat yleisiä hoitoon hakeutumisen syitä, sanoo Suomen Osteopaattiliiton puheenjohtaja Laura Lee Kamppila.

 

Suomessa osteopaatti on Valviran rekisteriin kuuluva nimikesuojattu terveydenhuoltoalan ammattihenkilö. Suomessa on vahvistettu Osteopatiastandardi SFS-EN 16686, joka on takuuna osteopaattisen hoidon laadusta ja luo selkeät raamit toimintaan. Standardi ohjeistaa, kuinka osteopatiaa on hyvä harjoittaa, ja asettaa alan koulutuksen ja eettisten käytäntöjen vaatimukset.

Myös Suomen Osteopaattiliitto ry pitää rekisteriä osteopaateista. Liiton verkkosivuilta voi löytää ympäri Suomen toimivia osteopaatteja. Vuoden 2018 aikana osteopaatit liittyyvät Kanta-palveluun muiden terveydenhuoltoalojen rinnalle.