Nykyisin useimmat reumatauteihin sairastuneet voivat elää hyvän, lähes normaalin elämän ja tehdä täysimittaisen työuran hyvien hoitojen, itsehoidon ja kuntoutuksen avulla, kunhan sairaus vain diagnosoidaan ajoissa. Hoitamattomina sairaudet ovat ihan yhtä vakavia ja invalidisoivia kuin ennenkin.

Kelan lääketilastojen mukaan Suomessa on noin 100 000 reumaa sairastavaa. Hyvällä hoidolla jopa puolet nivelreumaan sairastuneista saadaan oireettomiksi puolen vuoden aikana sairauden toteamisesta. Hoitoon huonosti vastaavien potilaidenkin sairaus saadaan usein rauhoittumaan uusilla biologisilla lääkkeillä.

Reumasairaudet mielletään usein iäkkäiden ihmisten sairauksiksi. Yleisimmän tulehduksellisen reumasairauden nivelreuman kohdalla näin onkin, sillä siihen sairastutaan yleisimmin 60-70 vuotiaana.

"Kelan lääketilastojen mukaan Suomessa on noin 100 000 reumaa sairastavaa"

Selkärankareuma sen sijaan puhkeaa huomattavasti aikaisemmin, sairauden alkaminen enää yli 40-vuotiaalla on harvinaista. Lastenreuma puolestaan alkaa yleensä alle 16-vuotiaana. Sen oireena on niveltulehdus, joka ilmenee kipuna, turvotuksena ja liikerajoituksina. Lapsen sairastuminen tulee usein täydellisenä yllätyksenä ja vaatii läheisiltäkin paljon sopeutumista.

Suomessa on noin 2 300 lastenreumaa sairastavaa alle 16-vuotiasta. Vuosittain lastenreumaan sairastuu noin 200 lasta, joista puolet on sairastuessaan alle 5-vuotiaita.

Lastenreuman tarkkaa syntymekanismia ei tunneta. Todennäköisesti syitä on monia. Perinnöllisen alttiuden lisäksi on epäilyt, että aiemmin sairastetut tulehdukset saattavat vaikuttaa taudin puhkeamiseen.  

Lastenreuman ensimmäisiä oireita on vaikea havaita, koska pienet lapset eivät usein osaa kuvata kipuaan. Niveltulehduksessa nivelpussin sisäpintaa verhoava ohut nivelkalvo alkaa paksuuntua ja täyttyä tulehdussoluista samalla, kun sen tuottaman nivelnesteen määrä kasvaa. Nivel turpoaa, siinä tuntuu kipua ja sen liikelaajuus pienenee. Niveltulehdukselle tyypillinen piirre on pitkän levon jälkeinen kankeus, jota esiintyy erityisesti aamuisin. Lapsi yrittää usein lievittää kipua pitämällä niveltä lievästi koukistettuna.

Lastenreuma todetaan pitkäkestoisen ja sitkeän niveltulehduksen perusteella, kun muut mahdolliset niveltulehdusta aiheuttavat taudit ovat esitietojen, lääkärintarkastuksen ja laboratoriokokeiden perusteella poissuljettu. Tauti voidaan todeta lastenreumaksi, jos se on alkanut alle 16 vuoden iässä, oireet ovat kestäneet yli kuusi viikkoa eikä niveltulehduksen aiheuttajaksi löydy mitään muuta tautia. Lastenreuma kattaa kaikki tuntemattomasta syystä aiheutuvat, jatkuvat, lapsuudessa alkavat niveltulehdukset.

Reumasairaiden hoitoennuste ja tulevaisuus riippuvat siitä, miten oikea-aikaista ja ammattitaitoista hoitoa sairastuneet saavat. On tärkeä muistaa, että reumasairauksien hyvä hoito edellyttää reumatautien erikoislääkäreiden lisäksi reumahoitajien, fysio- ja toimintaterapeuttien, ortopedien ja fysiatrien moniammatillista yhteistyötä sekä sairastuneen omaa sitoutumista.

Me Reumaliitossa puolestamme haluamme tarjota voimaa ja iloa reuma- ja tule-sairaille, vertaistukea sekä tietoa hoidoista ja ennaltaehkäisystä. Tärkeää on, ettei kenenkään tarvitse jäädä sairautensa kanssa yksin.

www.reumaliitto.fi