Kertoisitko aluksi, mikä on testamentti?

Testamentti on tekijänsä viimeinen tahto koskien omaisuuden jakautumista. Testamenttiin voi sisällyttää myös muita määräyksiä, kuten esimerkiksi hautaamiseen liittyviä yksityiskohtia. Viimeisen tahdon kunnioittaminen on asian ydin.

Mitkä ovat yleisimmät syyt testamentin tekemiseen?

Avio- ja avopuolisot tekevät usein keskinäisen testamentin. Perimmäisenä tarkoituksena on turvata jälkeenjäävän puolison taloudellinen tilanne. Testamentilla usein myös suljetaan lasten aviopuolisot perinnön ulkopuolelle – näin taataan perinnön pysyminen suvussa. Lapsettomilla testamentit liittyvät perinnönohjaukseen halutulle sukulaiselle, esimerkiksi sisaruksen lapsille tai kummilapsille, tai vastaavasti jollekin muulle taholle, kuten järjestölle, seurakunnalle tai muulle mieleiselle toimijalle. Yleisestikin testamentilla jaetaan omaisuus mieleisellä tavalla. Esimerkiksi jos sinulla on yritys ja sille jatkaja, niin voit nimenomaisesti määrätä yrityksen kyseiselle perilliselle. Testamentin voi tehdä myös verosuunnittelun kannalta säästäen perintöverotuksessa. Hallintaoikeudella voidaan saavuttaa verovähennyksiä.

Miten yleistä testamenttien tekeminen on Suomessa?

Viime vuosina se on yleistynyt, mutta lähimainkaan kaikilla ei ole testamenttia. Monet eivät tule edes miettineeksi, että tarvitsisivat sellaista. Toiset puolestaan harkitsevat, mutta eivät saa sitä aikaiseksi. On myös harhaluuloja juristin palvelujen käytöstä – saatetaan kuvitella, että se on hyvinkin kallista. Yleensä testamentin tarve realisoituu, kun suvussa on kuolemantapaus ja nähdään käytännössä, miten perinnönjako toimii. Testamentti selkeyttää tilannetta ja vähentää riitoja.

Miten hyvin ihmiset ovat perillä perintöasioista?

Valitettavasti eivät kovin hyvin. Asiaan liittyy monia väärinkäsityksiä. Yleisin harhaluulo on, että aviopuoliso automaattisesti perii toisen. Rintaperillisten lakiosa hämmentää, sillä omia lapsia ei voi täysin ohittaa perinnönjaossa. Muita hämmentäviä asioita ovat hallinta- ja täyden omistusoikeuden erot sekä perintöveron maksun ajankohta.

Miten suhtaudut järjestöjen tekemään testamenttityöhön?

Mielestäni se on niin kauan positiivista, kun ei ole minkäänlaista painostusta. Jos sinulla on jokin asia lähellä sydäntä, niin miksi et voisi testamentata johonkin hyvään, oman tahdon mukaisesti.

Mitä muuta haluaisit sanoa aiheesta kiinnostuneille?

Lähes kaikilla meistä tulisi olla testamentti. Kun testamentin tekee, se kannattaa tehdä asiantuntijan kanssa. Näin välttyy tulkinnanvaraisuudelta ja muotovirheiltä. Pahimmillaan muotovirhe aiheuttaa sen, ettei viimeinen tahto toteudu.

 

Asianajaja Ulla-Riitta Kyllillä on pitkä ja arvokas kokemus perintökysymyksistä. Vuodesta 1995 lähtien hän on työskennellyt lakiasioiden parissa ja vuodesta 2006 johtanut omaa asianajotoimistoaan Hyvinkäällä. Kyllin pääasiallisina toimialueina ovat konkurssiasiat sekä perhe- ja perintöoikeus.