Kohdunkaulan syövän kuolleisuus onkin Suomessa vähentynyt huomattavasti kattavien seulontojen alettua 1960-luvulla. Suomessa kunnilla on lakisääteinen velvollisuus järjestää kohdunkaulan syövän seulonta ja kutsua 30-60 -vuotiaat naiset tutkimukseen viiden vuoden välein. Jatkossa seulonnan järjestäjä on todennäköisesti maakunta.

Eniten kohdunkaulan syöpää esiintyy 30-45 -vuotiailla naisilla. Vuosittain uusia kohdunkaulasyövän tapauksia ilmenee noin 160 ja seulonnoissa syövän esiasteen muutoksia havaitaan moninkertainen määrä. Jos seulontaan ei hakeuduta, syövän esiastetta ei tunnisteta ja syöpä pääsee hoitamattomana kehittymään. Levinneenä tautina kohdunkaulan syöpä on vakava sairaus: viiden vuoden kuluttua sairastumisesta elossa on 66% potilaista.

 

HPV-virus on yleisin kohdunkaulan syövän aiheuttaja

HPV-virus on kohdunkaulan syövän suurin riskitekijä, ja siitä löytyy merkkejä lähes jokaiselta syöpään sairastuneelta. HPV-viruksia tunnetaan yli 200 tyyppiä, joista suurin osa on viattomia eivätkä aiheuta ihmiselle pysyvää haittaa. Patologian ylilääkäri Mika Tirkkonen Fimlab Laboratoriot Oy:sta kertoo, että seulonnassa voidaan tehdä geenipohjainen monistustesti, jossa testataan HPV-viruksen olemassaoloa ja tunnistetaan 14 korkean riskin HPV-tyyppiä.

Eniten kohdunkaulan syöpää esiintyy 30–45-vuotiailla naisilla.

– Korkean riskin viruksia löytyy tutkitun aineiston perusteella noin seitsemältä prosentilta seulottavista. Tämä joukko ohjautuu  seuraavan vuoden uusintatestiin eli kuuluu kontrolloitavaan niin kutsuttuun riskiryhmään, joilla seurataan HPV-infektion paranemista, Tirkkonen sanoo.

– Jos HPV-testi on positiivinen, otetaan myös perinteinen papa-näyte. Siinäkin solumuutoksia ilmenee vain pienellä osalla.

Tirkkosen mukaan HPV-virus on niin yleinen että käytännössä koko väestö sairastaa sen seksuaalikäyttäytymisen alettua. Normaali immunopuolustus ihmisellä huolehtii siitä, että suurin osa paranee viruksesta itsestään ilman toimenpiteitä, mutta osalle se jää vuosikausiksi kohdunkaulaan aiheuttaen syöpäriskin lisääntymisen ja syövän puhkeamisen. Syövän puhkeaminen on hidas prosessi ja kestää yleensä 10-15 vuotta.

 

Seulontakutsuun kannattaa vastata menemällä tutkimukseen

Seulontakutsun saa Suomessa vuosittain noin 250 000 naista, mutta vain 70 % lopulta antaa seulontanäytteen. Tämän ensimmäisen vaiheen jälkeen seulontapolku etenee varmistustutkimuksiin eli koepalanotto-vaiheeseen. Gynekologille ohjautuu noin prosentti seulontaan osallistuneista. Kyse on siis tuhansista naisista, mutta näistä vain pieni osa jatkaa kolmanteen vaiheeseen eli kirurgiseen hoitotoimenpiteeseen. Seulonnan kokonaisuus koskettaa kuitenkin jatkoineen merkittävää määrää naisia vuosittain ja terveydenhuoltojärjestelmällekin ponnistus on huomattava, Tirkkonen näkee.

– Kuolleisuus kohdunkaulasyövän kohdalla on noin 50-60 tapausta vuositasolla. Määrään vaikuttaa se, että nuoremmat ikäluokat eivät osallistu kovin aktiivisesti seulontaan, jolloin solumuutokset havaitaan myöhään. Jos syöpä on ehtinyt levitä, nykyhoidot eivät vielä ole tarpeeksi tehokkaita syövän parantamiseksi, toteaa Tirkkonen.

Tirkkosen mukaan vain noin puolet 30-vuotiaista naisista käy seulonnoissa, mutta vanhemmat ikäluokat käyvät jopa yli 80 prosenttisesti. Syöpärekisterin ja kansallisten suositusten näkökulmasta tavoite on, että 30 vuotta nuorempana otettavia papoja voidaan vähentää ja saada mahdollisimman moni tulemaan 30-35 -vuotiaana otettavaan näytteenottoon.