Sydämen vajaatoiminta johtuu sydämen vajavaisesta kyvystä pumpata riittävästi verta vastaamaan elimistön tarpeita. Tämä voi johtua joko sydämen heikentyneestä supistumiskyvystä tai sydämen jäykistymisestä, jolloin sydän ei pysty vastaanottamaan riittävästi verta. Tyypillisiä oireita ovat väsymys ja huono suorituskyky, hengenahdistus ja nesteiden kertyminen elimistöön.

– Tässä sairaudessa viisivuotiskuolleisuus on jopa korkeampi kuin useissa syövissä. Lääkehoidolla ennuste paranee kun taustalla on sydämen supistumishäiriö, ja joka tapauksessa lääkehoidolla voidaan vähentää sairauden aiheuttamia oireita, kardiologian erikoislääkäri Markku Pentikäinen sanoo.

 

Tarkka lääkitys tärkeää

– Suurin osa sydämen vajaatoiminnasta aiheutuu hankituista sairauksista, kuten sepelvaltimotaudista, verenpainetaudista ja sydämen läppävioista, jotka ovat vain osittain perinnöllisiä ja pääosin muista kuin perinnöllisistä riskitekijöistä riippuvaisia. Pienellä osalla potilaista sydämen vajaatoiminnan taustalla on perinnöllinen sydänlihassairaus, Markku Pentikäinen kertoo.

Sydämen supistumishäiriön korjaamiseen on tarjolla useita lääkkeitä, joilla on tutkitusti potilaan ennustetta parantava vaikutus. Lisäksi osa potilaista hyötyy tahdistimesta, joka parantaa sydämen supistumisen synkroniaa ja voi hoitaa vaarallisen rytmihäiriön.

– Tuoreessa yhdysvaltalaisessa seurantatutkimuksessa todettiin, että keski-iässä todettu verenpainetauti, merkittävä ylipaino ja aikuistyypin sokeritauti lisäsivät erittäin merkittävästi elinikäistä riskiä sairastua sydämen vajaatoimintaan. Näihin tekijöihin on syytä puuttua ajoissa, Pentikäinen toteaa.

– Lisäksi on näyttöä siitä, että jos sydämen pumppaushäiriö todetaan oireettomassa vaiheessa, lääkehoidolla voidaan jo silloin parantaa potilaan ennustetta. Tarkka sydämen vajaatoiminnan ja muiden taustasairauksien lääkehoito on tärkeää.

 

Elämäntavat kuntoon

Vajaatoimintapotilaat eivät siedä runsasta suolan tai nesteiden nauttimista. Lisäksi runsas alkoholin käyttö ja tupakointi ovat haitallisia. Liikunta parantaa potilaiden vointia, suorituskykyä ja ennustetta.

Selväpiirteisille ja vähäoireisille potilaille riittää kertaalleen tehty kardiologinen selvitys ja jatkossa vuosittaiset tarkastukset terveysasemalla tai muualla perusterveydenhuollossa. Monimutkaiset ja vaikeaoireiset potilaat pidetään tiheässä yliopistosairaalan seurannassa, Pentikäinen kertoo