Palliatiivisella eli oireiden hoitoon keskittyvällä hoidolla pyritään ehkäisemään ja lievittämään kärsimystä ja kohentamaan potilaan elämänlaatua. Saattohoito on palliatiivista hoitoa elämän loppuvaiheessa. Myös potilaan läheisten huomioiminen ja tukeminen kuuluu hoitoon.

Kaunialan sairaala Oy:n johtavan ylilääkärin, dosentti Reino Pöyhiän mukaan saattohoito tulee ajankohtaiseksi silloin, kun potilaan sairauden kulkuun ei lääke- tai muulla hoidolla enää voida olennaisesti vaikuttaa ja kuolema on odotettavissa lähitulevaisuudessa.

– Palliatiivisen hoidon tarpeen ja lähestyvän kuoleman tunnistaminen on edellytys hyvälle elämän loppuvaiheen hoidolle.

Pöyhiän mukaan kotiin voidaan tuoda kaikki saattohoidossa tarvittavat palvelut silloin, kun potilas haluaa olla loppuun asti itselleen tutussa ja turvallisessa ympäristössä.

Tämä voi merkitä kotisairaalan apua, joka on myös saatavissa Kaunialan sairaalasta.


Tärkeintä on, että potilaan lähellä on aina ihminen

Kaunialan sairaala tarjoaa kokonaisvaltaista kotona annettavaa saattohoitoa, jonka suunnittelu ja toteutus lähtee potilaan omista tarpeista ja niiden kunnioittamisesta.

– Ensimmäisen yhteydenoton jälkeen käydään hoitokeskustelu, jossa avoimesti keskustellaan, mihin hoidolla tähdätään. Vaikka sairauden etenemistä ei voidakaan enää pysäyttää, voidaan potilasta muuten hoitaa ja sairauden oireita, kuten kipua, tehokkaasti lievittää elämän loppuun saakka, kertoo Pöyhiä.

Pöyhiä pitää tärkeänä, että saattohoitoa annetaan moniammatillisesti, eli sairaanhoitajan ja lääkärin lisäksi potilaan luona voi käydä sielunhoitaja, pappi tai sosiaalityöntekijä.

Kaunialan sairaalassa saattohoitotiimiin kuuluu myös vapaaehtoisia tukihenkilöitä, mikäli potilas haluaa.

– Hoidettava ei jää yksin missään vaiheessa, vaan paikalla on aina hoitaja – vaikkapa 24/7 - tai lähimmäiset, Pöyhiä sanoo.