Tavoitteeseen pääsy edellyttää monien keinojen yhteistyötä.

Tavoite Suomen savuttomuudesta vuoteen 2030 mennessä saattaa kuulostaa kovalta, kun aikaa tavoitteen saavuttamiseen on vain runsaat kymmenen vuotta. Onko tavoite ylipäätään mahdollinen, keuhkosairauksien erikoislääkäri Tuula Vasankari Filhasta?

– Onhan tässä paljon tehtävää tavoitteen saavuttamiseksi! Toisaalta enää vain noin 11 % suomalaisista tupakoi säännöllisesti vuonna 2017. Työtä on tehtävä erityisesti tiettyjen pienempien väestöryhmien parissa.

– Mielenterveys- ja päihdepotilaiden tupakoinnin vähentäminen on yksi sote-sektorin kärkihankkeista, jatkaa Vasankari.

Filha ry:n hankkeessa on mukana 11 sairaanhoitopiiriä.

– Erityisiä kohderyhmiämme ovat varusmiehet ja raskaana olevat naiset. Tupakoimattomuuden lisäksi ohjelmalla tavoitellaan nikotiinittomuutta, jolloin kiinnitetään huomiota myös nuuskan ja sähkötupakan haittoihin.

Tupakoinnin vähentämisen keinoja ovat esimerkiksi vertaistuki ja uudet viestintäkanavat. Eri keinot tavoittavat eri kohderyhmät ja täydentävät hyvin toisiaan.

– Vertaistuki on tärkeää, mutta heittäisin toiveen myös sote-alan ammattilaisille: tupakoinnin voi ottaa puheeksi lähes kaikissa kohtaamisissa ja hoitotilanteissa. Juuri sinä voit olla se ensimmäinen heräte, joka saa asiakkaan pohtimaan tupakatonta ja nikotiinitonta elämää, toteaa Vasankari.