Elinikä on pidentynyt ja terveiden elinvuosien määrä lisääntynyt. Osin tämä voidaan laskea kehittyneen hoidon ansioksi, mutta vielä suurempi merkitys on kohentuneilla elintavoilla.

Suomea voidaan pitää mallimaana erityisesti sydän- ja verisuonitautien, tyypin 2 diabeteksen, lasten ylipainon sekä allergioiden ehkäisyssä ja viimeisimpien tutkimustulosten perusteella myös aivoterveyden edistämisessä. Sen lisäksi, että suomalaiset tutkijat ovat olleet uranuurtajia keskeisten kansanterveysongelmien ehkäisyyn liittyvässä tutkimuksessa, on Suomessa tutkimusnäyttö osattu viedä myös käytäntöön. Oleellista on tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen, levittäminen ja jalkauttaminen.

 

Hyvät käytännöt jakoon

Eurooppalainen yhteishanke CHRODIS on erinomainen esimerkki siitä, miten yhdessä tekemällä voidaan saada aikaan enemmän kuin yksin. Hankkeessa, johon osallistui 25 Euroopan maata, pyrittiin kehittämään yhteinen tapa tunnistaa hyviä terveyden edistämisen ja kansantautien ehkäisemisen käytäntöjä. Hankkeen tuloksena on luotu palvelualusta, johon kuka tahansa voi viedä oman, testatun ja hyväksi todetun käytäntönsä. Palvelualusta löytyy osoitteesta http://platform.chrodis.eu/.  Haastammekin nyt kaikki terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn alalla toimivat jakamaan tietotaitoaan, kaikkien yhteiseksi hyödyksi.

"Vaikka moni asia on Suomessa paremmin kuin ennen, tekemistä ja haasteita riittää edelleen"

Vaikka moni asia on Suomessa paremmin kuin ennen, tekemistä ja haasteita riittää edelleen. Diabetes aiheuttaa jo nykyisellään arviolta 1 miljardin kustannukset terveydenhuollolle ja jopa kolmannes aikuisista on vaarassa sairastua tyypin 2 diabetekseen.

 

Pienillä teoilla suuret vaikutukset

Tyypin 2 diabetesta voidaan kuitenkin todistetusti ehkäistä. Tärkeää on kiinnittää huomiota jokapäiväisiin elintapoihin, ruokailuun, liikkumiseen, uneen ja sitä kautta painonhallintaan.

Omaa riskiään voi alentaa pienillä arjen terveysteoilla: esimerkiksi lisäämällä kasviksia ruokavalioon ja askelia päivään. Omaa liikunta-annostaan voi lisätä vaikka kulkemalla osan työmatkasta jalan. Pitkällä ajanjaksolla pienistä teoista kertyy huomaamatta suuri vaikutus.  

Samat tekijät vaikuttavat myös muiden kansatautien kuten muistisairauksien, sydän- ja verisuonitautien ja syövän riskeihin. Elintapoihin kannattaa kiinnittää huomiota oman terveyden takia, ei siksi, että haluaa mahtua tiettyyn ulkonäkömalliin. Senttien tai kilojen tuijottaminen ei ole itsetarkoitus, oma hyvinvointi on.

 

Stoppi diabetekselle

Juuri käynnistyvä, laaja StopDia-tutkimushanke pohjautuu aikaisempaan tutkimukseen ja käytännön kokemukseen. Tavoitteena on diabetesriskissä olevien henkilöiden nykyistä tehokkaampi ja kattavampi tunnistaminen ja pysyvien elintapamuutoksien tukeminen. Apuna käytetään uudella tavalla digiteknologiaa ja ryhmäohjausta. Lisäksi muokataan elinympäristöjä terveellisiä elintapoja tukevaksi. Yhdistämällä yksilö- ja ympäristötason muutokset tutkimushanke tuottaa terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön StopDia-mallin pysyvien elintapamuutosten aikaansaamiseksi.

Jos haluat selvittää oman riskisi sairastua tyypin 2 diabetekseen, tee testi sivulla www.stopdia.fi. Jos asut hankealueilla, Päijät-Häme, Etelä-Karjala tai Pohjois-Savo, voit lisäksi päästä mukaan tutkimushankkeeseen.